VAD INNEBÄR
RESPONSIBLE TREES?

 

Responsible Trees är en deklaration som vi arbetar för och som säkerställer att etik, miljö och spårbarhet är en del av alla julgranar som du köper hos oss.

Deklarationen grundar sig på uppgifter som varje producent lämnat om träden:

  • Härkomst från frön och plantor.
  • Gödsling och ogräsbekämpning med information om använda medel och tekniker.
  • Information om arbets- och anställningsvillkor i företaget.
  • Kvalitetskontroll av uppgifterna från producent som utförs av extern part.
  • Ett riktat understöd för utvecklingen av produktionsmetoder med minimal miljöpåverkan och starka etiska värderingar.

HITTA
JULGRANENS HISTORIA

 

Som de enda i Norden har vi lanserat en webbplats med en sökfunktion som riktar sig till dina kunder. På söksidan responsible-trees.com kan din kund hitta de flesta uppgifterna om den julgran de har köpt. På så sätt kan du ge dina kunder en överblick över julgranens uppväxt, platsen där den har planterats m.m. Detta är ett starkt försäljningsargument när du ska sälja dina träd.

Många kunder vill att julgranarna odlas på ett ansvarsfullt sätt och vill veta mer om den ekologiska hållbarheten bakom granen.

På varje träd finns det en streckkod och ett nummer som man enkelt kan ange på webbplatsen. Detta skapar transparens för kunden och det är precis det som ”Responsible Trees” handlar om.

TROVÄRDIGA
PRODUKTER

 

Öppenhet och transparens är nyckelorden bakom allt vi arbetar med.

Under de senaste åren har det tillkommit nya och ytterligare krav för produkter som släpps till handel – även inom vårt område. Dessa krav kommer i form av regler från EU och / eller staten. Fast de kommer även allt oftare från köparna av produkterna. Det vill säga från vanliga konsumenter som köper en julgran i en butik eller torgplats. Kravet är trovärdiga produkter genom öppenhet och transparens. Man ska komma ut med mer öppen och ärlig produktinformation och särskilt om det som kan sammanfattas som miljöpåverkan och socialt ansvar för hela processen från frö, planta, träd och till den plats som kunden köper den på.

SAMARBETE
ÄR NYCKELN

 

För att uppfylla dessa krav använder vi konceptet ”Responsible Trees” som innebär att varje leverantör måste deklarera sin verksamhet utifrån miljömässigt och socialt ansvar avseende produktionen av den produkt som vi tar emot. deklarera sin verksamhet utifrån miljömässigt och socialt ansvar avseende produktionen av den produkt som vi tar emot.

 

Vi ställer stora krav på våra leverantörer och alla som levererar undertecknar att de följer konceptet Responsible Trees® via bilagor som måste fyllas i och godkännas.

 

Frågor som ska uppfyllas omfattar bland annat:

 

Ursprunget och genetiken av de frön och plantor som ligger till grund för de försäljningsbara träden. Så vi kan spåra alla julgranar.

Vilket gödselmedel och hur mycketogräsbekämpning – hur (kemisk, biologisk eller teknisk – eller i kombination).

Hantering av insektsangrepp – och formning av träden inklusive reglering av toppskott – hur (principer för reglering genom kemi eller manuellt)

Utförandet av arbetet – skötsel och upparbetning för leverans under säsongen – egen, anställd personal, eller entreprenad – löne- och arbetsvillkor.

Program för utveckling och förbättring av produktionen avseende användning av kemikalier vid ogräsbekämpning och insektsbekämpning samt fokus på de förbättringar som den tekniska utvecklingen inom branschen medför för odlingen och tillhörande arbete.

Är företaget certifierat enligt en internationellt erkänd standard – eller finns det planer på att bli certifierade?

HUR FÅR DU OCH DIN KUND
GLÄDJE AV RESPONSIBLE TREES?

 

Kunden, som har köpt sitt träd och tagit med sig det hem kan få information om produktionen av trädet, var det producerats, det gödselmedel som använts och ogräs- och insektskontroll, kemisk eller mekanisk samt trädets placering vid odling via Google Maps.

Är du osäker över något så är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@julgransajten.com eller telefon:

+45 4010 3834

Få besked när det är dags att beställa julgranar?

Få automatiskt ett e-postmeddelande när det är dags att beställa julgranar. Läs mer...