BÖRJAN
AV HISTORIEN

 

Julgransajten är ett dansk-svenskt samarbete.

Företaget grundades 2006. Syftet var att skapa en affärsorienterad plattform för vidareutveckling av det samarbete som parterna inledde redan 1994 avseende leverans av julgranar till den svenska partnern och dess återförsäljare främst i Stockholmsområdet.

FRAMSTEG
GENOM TROVÄRDIGHET

 

Julgransajten har växt under hela perioden.

Detta beror på att våra stora och återkommande kunder har vuxit och Julgransajten har följt denna utveckling. Det har också tillkommit många nya kunder som också är mycket stora. Samarbetet här bygger på samma grundprinciper – öppenhet och stabilitet samt förmågan att leverera rätt produkt. Det ger trovärdighet som affärspartner och skapar förtroende. Julgransajtens största kund har varit med oss sedan 2006. Det vill säga redan från början. Långsiktiga och stabila affärsrelationer på en öppen marknad talar först och främst om trovärdighet, förtroende och stabilitet.

JULGRANAR
MED KVALITETSSTYRNING

 

Julgransajten har ett eget kvalitetssäkringsprogram

För att exakt kunna kontrollera kvaliteten av våra produkter så etablerade Julgransajten för många år sedan ett kvalitetsstyrningsprogram. Programmet har etablerat sig som en standard i våra inköpsled. Efter många år på marknaden vet alla vad en ”gul gran” från Julgransajten är. Det är ett resultat av en enhetlig kvalitetsklassning av de produkter som Julgransajten handlar med och inte minst en lika konsekvent uppföljning av klassificeringen när Julgransajten märker träden i plantagerna. Gränserna är strikta för alla kategorier – och samtidigt rättvisa för leverantören via hänsyn under odling Detta säkras bland annat genom att Julgransajten kontrollerar att inte alltför många träd odlas på en alltför liten yta. Så har det varit från början och så är det fortfarande.

MER ÄN
JULGRANAR

Julgransajten har från första början inte bara levererat standardprodukter som rödgran och nordmannsgran på pallar utan även torggranar som är stora träd med längder från 3 m till 15 m. Snittgrönt från nordmannsgran och mycket annat har funnits i sortimentet från början och har expanderat kraftigt de senaste åren.

 

Den senaste utvecklingen som skett är att vi introducerade konceptet ”Responsible Trees®” som ger en deklaration om för miljömässigt och socialt ansvar med avseende på de träd som Julgransajten levererar. Därutöver kan vi som de första på marknaden presentera ekologiskt märkta julgranar.

Har du frågor om vår verksamhet så är du välkommen att kontakta oss på: info@julgransajten.com

Du är naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss på telefon:

+45 4010 3834

Få besked när det är dags att beställa julgranar?

Få automatiskt ett e-postmeddelande när det är dags att beställa julgranar. Läs mer...