Om Responsible trees, etik, miljø og sporbarhed af dit juletræ

Vi värnar om miljön i samband med odlingen av julgranarna och ser till att den sker under ordentliga förhållanden – även för julgransodlare och medarbetare – samt att man kan spåra de enskilda träden. Vi arbetar dessutom för mer miljöriktiga julgranar Detta kallar vi för julgranar med gott samvete!

Kvalitets julgranar med gott samvete?

DETTE HANDLAR RESPONSIBLE TREES OM…

Vi har fullt certifierade ekogranar i vår produktkatalog.

Ekologiska julgranar är mycket efterfrågade. Kunderna spenderar gärna lite mer om de vet att träden har odlats utan bekämpningsmedel och att marken inte har förorenats under trädens växtperiod.

För att kunna kalla sig genuint ekologisk måste man dokumentera att trädodlingen har skett i enlighet med EU:s regler. Om detta har uppfyllts så kan man bli certifierad och få den gröna logotypen för ekologisk odling från EU. Julgransajten har erhållit detta märke eftersom vi kan dokumentera en korrekt hantering av alla träd. Därför kan vi även erbjuda ett avtal om köp av dessa träd.

 

Vill du veta mer om ekologiska julgranar så är du välkommen att kontakta oss på: info@julgransajten.com

Eller på telefon: +45 6024 0817

Responsible Trees® – Julgransajtens koncept för en deklaration av vårt miljömässiga och sociala ansvar avseende våra produkter

Julgransajten vill berätta mer om våra träd och sättet som de producerats på för våra egna kunder och slutkunderna. Resultatet har blivit en deklaration av träden med hänsyn till ”Etik, Miljö och Spårbarhet” som täcker plantor, odling och logistik fram till våra kunder. Responsible Trees® är vårt EU-registrerade varumärke som omfattar den samlade beteckningen och ramen för denna insats.

 

Vill du veta mer om konceptet Responsible Trees så är du välkommen att kontakta oss på: info@julgransajten.com

Eller på telefon: +45 6024 0817

Odlar du julgranar och vill leverera till oss?

Våra leverantörer är viktiga för oss

Därför har Julgransajten ett nära samarbete med våra leverantörer. Ni gör det som ni är bra på: nämligen producera och det enligt de kvaliteter som vi tillsammans avtalat om. Vi gör det som vi är bra på. Vi får produkten såld och levererad till våra kunder. Därför ser vi våra leverantörer som våra samarbetspartners. Vi satsar på ett långsiktigt samarbete. Detta ger en lugn och ömsesidig förståelse av kvalitet och effektivitet Vi har gemensamma intressen av det vi gör tillsammans Samtidigt som varje part totalt sett ska uppnå ett ekonomiskt tillfredsställande resultat genom partnerskapet.

Märkning av varje träd är nödvändigt

Julgranar är levande produkter med ett utseende och en form som bestäms av art, härkomst, lokalt klimat och – i allt högre grad – av formreglering. Märkningen av varje träd är därför nödvändig för att säkerställa storlek och kvalitet. Julgransajten står själv för den största delen av märkningen och utför intensiva kontroller när andra utför dem åt oss.

 

Julgransajtens kvalitets- och etikettsystem

Julgransajten har ett omfattande och genomarbetat kvalitetssäkringsprogram som beskriver egenskaperna för de olika typerna och kvaliteterna av våra träd och andra produkter. Ovan information kan man se via vårt omfattande etikettsystem som kombinerar märkning av arter (varumärke), kvalitet (färg och beteckning) och storleken på varje träd. Etiketten har ett nummer som vid korrekt märkningsrapportering säkerställer spårbarheten av det enskilda trädet och en EAN-kod som underlättar arbetet i butiker och hos våra övriga kunder.

Vi kräver konsekvent implementering av programmet för märkning av träd som en förutsättning för samarbete.

Responsible Trees® – Julgransajtens koncept för en deklaration av vårt miljömässiga och sociala ansvar avseende våra produkter

Julgransajten vill berätta mer om våra träd och sättet som producerats på för våra kunder och slutkonsumenterna, Resultatet har blivit en deklaration av träden med hänsyn till Etik, Miljö och Spårbarhetsom täcker plantor, odling och logistik fram till våra kunder. Responsible Trees® är vårt EU-registrerade varumärke som täcker den samlade beteckningen och ramen för denna insats.

Vi ber våra leverantörer att besvara ett ganska enkelt frågeformulär om sin produktion av produkterna som vi tar emot så att vi kan göra en deklaration av produkterna åt kunderna – och de i sin tur kan göra det åt sina kunder – avseende de miljömässiga och sociala ansvarsförhållandena bakom den produkt de vill köpa.

Har du frågor?

Kontakta oss för mer information

Eller ring til oss på telefon: +45 6024 0817

Här är våra kvalitetsmärkningar,
som garanterar dig kvalitets julgranar med gott samvete när du handlar hos oss.

Akta Julgran_Logo325x232px
Akta Kungsgran_Logo_445x232px
Akta Ekologisk_Logo_440x232px
Responsible trees_Ny_240x108px

Kundinloggning

Blomsterlandet_Logo_448x302px_GREY

Intresserad? Ring oss på:

+45 6024 0817

Få besked när det är dags att beställa julgranar?

Få automatiskt ett e-postmeddelande när det är dags att beställa julgranar. Läs mer...