HVA BETYR
RESPONSIBLE TREES?

 

Responsible Trees er et løfte vi arbeider for som sikrer at etikk, miljø og sporbarhet er en del av alle de juletrærne du kjøper hos oss.

Løftet hviler på data fra hver enkelt produsent om trærnes:

  • Herkomst fra frø og plante
  • Gjødsling og ugressbekjempelse med opplysninger om midler og om teknologi som er benyttet
  • Opplysninger om arbeids- og ansettelsesforhold i virksomheten
  • Kontroll av kvaliteten på opplysningene fra produsentene av ekstern kontrollør
  • Målbevisst understøtting av utviklingen av produksjonsmetoder med minimal miljøpåvirkning og sterke etiske verdier

FINN DITT
JULETRES HISTORIE

 

Som de eneste i Norden har vi lansert en hjemmeside med en søkefunksjon målrettet dine kunder. På søkesiden responsible-trees.com kan kunden finne de fleste opplysningene om det juletreet de har kjøpt. På denne måten kan du tilby kundene dine et overblikk over juletreets vekstkår, stedet det ble plantet mm. Dette er et godt salgsargument når du skal selge trærne.

Mange kunder er interessert i at juletrærne er dyrket på en forsvarlig måte, og ønsker å vite om treets bærekraftighet.

På hvert tre er det en strekkode og et nummer man enkelt kan skrive inn på siden. Dette gir kunden innsyn og er nøyaktig det «Responsible Trees» handler om.

TROVERDIGE
PRODUKTER

 

Åpenhet og innsikt er nøkkelordene bak alt vi jobber med.

De siste årene har det kommet nye, supplerende krav til produkter som bringes på markedet – også på vårt felt. Disse kravene kommer i form av regler fra EU og/eller staten. Men de kommer i stigende grad også fra kjøperne av produktene, dvs. fra vanlige forbrukere som kjøper et juletre i butikk eller på salgsplass. Kravet er troverdige produkter gjennom åpenhet og innsikt. Det er nødvendig at mer og mer åpen og ærlig informasjon følger produktet ut, særlig om det som kan sammenfattes som miljøpåvirkning og sosialt ansvar, som gjelder hele prosessen fra frøet, planten, treet og frem til stedet der kunden kjøper det.

SAMARBEID
ER NØKKELEN

 

For å oppfylle disse kravene, tar vi med «Responsible Trees»-konseptet utgangspunkt i at hver leverandør kan redegjøre for sine aktiviteter av miljømessig eller av sosialt ansvarsmessig betydning i forbindelse med produksjonen av det produktet vi får levert.

 

Vi stiller høye krav til leverandørene våre, og alle som leverer skriver under på at de følger Responsible Trees®-konseptet via bilag som må fylles ut og godkjennes.

 

Spørsmål som må redegjøres for er bl.a.:

 

Opprinnelse og genetikk for de frøene og de plantene som er grunnlag for de slagsklare trærne. På den måten kan vi spore alle juletrærne.

Hva slags gjødsling og hvor mye ugressbekjempelse– hvilket (kjemisk, biologisk eller teknisk – eller kombinasjonen mellom dem).

Håndtering av insektangrep – og formingen av trærne, inkl. regulering av toppskudd – hvordan (prinsipper for reguleringen, med kjemi eller manuelt)

Utføring av arbeidet, – oppfølging og opparbeiding til levering i sesongen- egne, ansatte medarbeidere eller outsourcing, – lønn-og arbeidsforhold.

Program for utvikling og forbedringer i produksjonen om bruk av kjemi i skadedyr- og insektbekjempelse og fokus på de forbedringene den teknologiske utviklingen i bransjen tilbyr for dyrkingen og det tilhørende arbeidet.

Er virksomheten sertifisert etter en internasjonalt anerkjent standard– eller har den planer om å bli sertifisert?

HVORDAN FÅR DU OG KUNDEN
GLEDE AV RESPONSIBLE TREES?

 

Kunden, som har kjøpt treet og hentet det hjem, kan få opplysningene om treets produksjon, hvor det er produsert, gjødslingen som er brukt og skadedyr- og insektkontrollen, hvorvidt den er kjemisk eller mekanisk, som er utført, i tillegg til plassering av stedet der treet ble dyrket, vist på Google maps.

Har du spørsmål er du velkommen til å kontakte oss på info@julgransajten.com eller telefon:

+45 4010 3834

Få beskjed når det er tid for å bestille juletrær!

Få automatisk en e-post når det er tid for å bestille juletrær. Les mer...