Om Responsible trees, etik, miljø og sporbarhed af dit juletræ

Vi er opptatte av at miljøet i og rundt dyrking av juletrær ivaretas, herunder juletredyrkerne og medarbeidere, samt muligheten til å spore de enkelte trærne. Vi arbeider dessuten for mer miljøriktige juletrær. Dette kaller vi juletrær med god samvittighet!

Kvalitetssjuletrær med ren samvittighet?

DETTE ER HVA RESPONSIBLE TREES HANDLER OM…

Vi har fullt sertifisert økogran i produktkatalogen vår.

Økologiske juletrær er svært ettertraktede. Kundene bruker gjerne litt mer penger, dersom de vet at trærne er dyrket uten bruk av sprøytemidler, og at jorden ikke er blitt forurenset under treets vekst.

For å kunne kalle seg ekte økologisk, krever det at man kan dokumentere overfor myndighetene at dyrkingen av trærne har foregått etter EU-reglene. Dersom dette er i orden, kan man bli sertifisert med den grønne EU organic-logoen. Julgransajten har oppnådd dette merket, fordi vi kan dokumentere korrekt håndtering av alle trærne. Vi kan derfor tilby avtaler om kjøp av disse trærne.

 

Ønsker du å vite mer om økologiske juletrær, er du velkommen til å kontakte oss på: info@julgransajten.com

Eller på telefon: +45 6024 0817

Responsible Trees® – Julgransajtens konsept for erklæring av vårt miljø- og samfunnsansvar overfor de produktene vi leverer

Julgransajten ønsker å kunne fortelle kundene våre og i neste rekke deres kunder, sluttforbrukerne, om trærne våre og den måten trærne produseres på. Resultatet har blitt en erklæring av trærne med hensyn til Etikk, Miljø og Sporbarhet, som omfatter planter, dyrking og logistikk frem til kunden vår. Responsible Trees®, som er vårt EU-registrerte varemerke, er samlebetegnelse og ramme for denne innsatsen.

 

Ønsker du å vite mer om Responsible Trees-konseptet, er du velkommen til å kontakte oss på: info@julgransajten.com

Eller på telefon: +45 6024 0817

Dyrker du juletrær, og ønsker du å levere til oss?

Leverandørene våre er viktige for oss

Julgransajten har derfor et tett samarbeid med våre leverandører. Dere gjør det dere er gode til – nemlig å produsere og gjøre det etter de kvalitetsmålene vi sammen setter. Vi gjør det vi er gode til: Vi får varen solgt og levert til kunden. Vi ser derfor på leverandørene våre som partnerne våre. Vi satser på et langsiktig samarbeid – det gir stabilitet og en gjensidig forståelse av kvalitet og effektivitet. Vi har felles interesse for det vi gjør sammen, , samtidig som hver part samlet sett skal kunne oppnå økonomisk tilfredsstillende resultater gjennom partnerskapet.

Merking av hvert tre er nødvendig

Et juletre er et levende produkt med utseende og vekst som bestemmes av art, opprinnelse, lokalklima og – i stigende grad – av formregulering. Merking av hvert enkelt tre for å sikre størrelse og kvalitet er derfor nødvendig. Julgransajten står selv for den største andelen av merkingen og fører regelmessig kontroll når andre merker for oss.

 

Julgransajtens kvalitets- og merkesystem

Julgransajten har et omfattende og gjennomarbeidet kvalitetssikringsprogram som dels beskriver karakteristikk ved de forskjellige typene trær og andre produkter, og dels viser vårt omfattende merkesystem, som forener merking av art (varemerke), kvalitet (farge og betegnelse) og størrelse på det enkelte tre. Merket har et nummer, som ved korrekt merkerapportering sikrer sporbarhet på det enkelte tre, samt en EAN-kode som letter arbeidet i butikker og hos andre av våre kunder.

Vi forlanger konsekvent implementering av programmet ved merking av trærne som forutsetning for et samarbeid.

Responsible Trees® – Julgransajtens konsept for erklæring av våre miljø- og samfunnsansvar for de produktene vi leverer

Julgransajten ønsker å kunne fortelle både kundene våre og deres kunder, sluttforbrukerne av trærne våre, om måten trærne er produsert på. Resultatet er blitt en erklæring med hensyn til Etikk, Miljø og Sporbarhet, som omfatter planter, dyrking og logistikk frem til kunden vår. Responsible Trees®, som vi har som EU-registrert varemerke, er samlebetegnelse og ramme for denne innsatsen.

Vi ber derfor våre leverandører om å svare på et helt enkelt spørreskjema om produksjonen av de produktene vi får levert, sånn at vi kan foreta denne erklæringen av produktene overfor kundene – og de igjen overfor sine kunder – om de miljømessige og sosialt ansvarsmessige forholdene bak det enkelte produkt de er i ferd med å kjøpe.

Har du spørsmål?

Kontakt oss for mer informasjon

Eller ring oss på telefon: +45 6024 0817

Her er kvalitetsmerkene vi har,
som sikrer deg kvalitetssjuletrær med ren samvittighet når du handler hos oss.

Akta Julgran_Logo325x232px
Akta Kungsgran_Logo_445x232px
Akta Ekologisk_Logo_440x232px
Responsible trees_Ny_240x108px

Kunde logg inn

Blomsterlandet_Logo_448x302px_GREY

Interessert? Ring oss på:

+45 6024 0817

Få beskjed når det er tid for å bestille juletrær!

Få automatisk en e-post når det er tid for å bestille juletrær. Les mer...