Indledning / Allmänt om produkterna:

Alla träd i pallvarustorlek/inomhusträd levereras nätade och på pall.

Detta gäller även krukträd, vilka dock vanligtvis levereras på CC-vagn.

Torggranar levereras också nätade – men lossas/levereras individuellt

Klippgrönt – levereras i buntar om typiskt 5 kg på helpall (ca 1 100 kg) eller halvpall (550 kg)

Kransar och dekorationer nätas inte, men levereras typiskt på CC-vagn.

När det gäller inomhusträd kan MIX-pallar levereras, dvs. pallar med mer än en storlek eller en trädtyp på pallen. Sådana pallar måste beställas senast i början av september, så att JG kan planera för dem under märkningen..