Indledning / Generelt for produkterne:

Alle træer i pallevare-størrelse / Stuetræer leveres nettede og på paller.

Det gælder også Pottede træer, der dog normalt leveres på CC-container.

Også Torvetræerne leveres nettede, – men aflæsses / leveres enkeltvis

Klippegrønt – leveres i bundter på, typisk, 5 kg. på helpaller (ca. 1100 kg) eller halvpaller (550 kg),

Kranse og dekorationer nettes ikke, men leveres typisk på CC-container.

For Stue-træerne kan der leveres MIX-Paller, dvs. paller med mere end èn størrelse eller èn type træ på pallen. Aftale om disse paller træffes senest Primo september, så JG kan tage højde for træerne til disse paller under mærkningen.