Julgransajten är ett danskt-svenskt samarbete. Företaget etablerades 2006. Syftet var att skapa en affärsinriktad plattform för vidareutveckling av det samarbete som parterna inledde redan 1994 med leverans av julgranar till den svenske partnern och dennes återförsäljare, främst i Stockholmsområdet.

Långsiktiga relationer – här är vi på väg mot 25-årsdagen – är ett kännetecken för Julgransajten och företagets delägare. Julgransajtens största kund idag har varit med sedan 2006, dvs. ända från början, och är nu inne på det 13:e samarbetsåret. Långvariga och fasta affärsrelationer på en öppen marknad säger först och främst någonting om trovärdighet, förtroende och stabilitet. Man vet var man har varandra och ingen försöker sko sig på någon annan.

Julgransajten har vuxit under hela perioden. Det beror på att våra stora och återkommande kunder vuxit, och Julgransajten har följt med i denna utveckling. Många nya kunder har tillkommit, även riktigt stora. Samarbetet här bygger på samma grundläggande principer – öppenhet och stabilitet, samt förmåga att leverera rätt produkt. Det ger trovärdighet som affärspartner och skapar tillit.

För att noggrant kunna styra kvaliteten på våra produkter har Julgransajten för många år sedan utarbetat ett kvalitetshanteringsprogram. Programmet har etablerat sig som standard på våra inköpsmarknader och på vår största exportmarknad, som är Sverige. Alla, leverantörer och kunder och även de flesta av våra konkurrenter och deras kunder – vet vad en ”gul rödgran” från Julgransajten är.

Det är ett resultat av en konsekvent kvalitetsklassificering av de produkter som JG handlar med, och en minst lika konsekvent uppföljning av klassificeringen när JG märker träden i odlingarna. Gränserna är stränga för alla kategorier – och samtidigt rättvisa gentemot leverantören genom hänsyn till odlingen vid den specifika märkningen. Återigen: så har det varit från början och så är det fortfarande – 13 år efter att företaget etablerades.

Julgransajten startades som ett svenskregistrerat AB. År 2014 beslutade vi att flytta företagets säte till Danmark. Målet var att få en bättre arbetsfördelning mellan oss parter i företaget. Detta gjordes genom att överföra administration, finans och logistik till den danska sidan av samarbetet, men behålla en del av försäljningsarbetet samt kvalitetssäkringen av våra produkter i Sverige. Den förändringen har gynnat verksamheten och gjort oss starkare. 2016 började vi arbeta med en ny IT-plattform, som integrerar orderhantering och ekonomisk redovisning med logistiken. En erfaren person har anställts, med optimering och kvalitetssäkring i detta sammanhang som sin viktigaste uppgift. Resultaten blev påtagliga redan under den första säsongen och förbättrades ytterligare under de följande åren.

Julgransajten har redan från början inte bara levererat standardprodukter som rödgran och nordmannsgran på pall, utan även torggranar, dvs. stora träd med längder från 3 m till 15 m. Det handlar mest om nordmannsgran och i mindre utsträckning om rödgran. Torggranar har med åren blivit en allt viktigare produkt. Klippgrönt av ädelgran och nordmannsgran har funnits i sortimentet från början och har expanderat betydligt under de senaste åren.

Den senaste utvecklingen är att vi har infört konceptet ”Responsible Trees®”, som ska ge en deklaration om miljömässigt och socialt ansvar med avseende på de träd som Julgransajten levererar. (Läs mer om detta på vår webbplats)

Julgransajten är idag starkt företag som står väl rustat för fortsatt utveckling, både ekonomiskt och organisatoriskt..