Responsible Trees® – ett koncept för övervakning av miljömässigt och socialt ansvar.

Trots att julgranar produceras som en gröda bland andra grödor finns det goda skäl att kontrollera och minimera negativ miljöpåverkan från produktionen. Detsamma gäller transport av träden på lastbil.

För denna övervakning har Julgransajten etablerat konceptet ”Responsible Trees®”, ett EU-registrerat varumärke. Kärnan i detta sammanhang är ett krav på våra leverantörer att DEKLARERA sina produktionsmetoder, inklusive teknik och eventuell användning av kemiska substanser i produktionen. Deklarationen omfattar också producentledets sociala ansvar, i form av löner och arbetsvillkor för medarbetarna. En sådan deklaration krävs av både producenter och logistikpartners. På sikt är målet att få våra leverantörer certifierade med avseende på miljömässigt och socialt ansvar enligt ett internationellt erkänt system, som ISO 14001 och 180001/45001.

Hur kan jag, som slutkonsument, hitta deklarationen för min julgran?

Slutkonsumenter, till exempel köpare av en julgran som kommer från Julgransajten, får tillgång till dokumentationen i leverantörsdeklarationen genom att gå in på Julgransajtens webbplats – www.Julgransajten.com – och ha etiketten från den köpta granen till hands. Du kan även skicka oss ett mejl på info@julgransajten.com med numret på etiketten, så kan vi hitta deklarationen för det specifika trädet och svara på dina frågor om förhållandena bakom just din julgran.