Responsible Trees® – et registreret varemærke

Julgransajten lancerer med sæson 2018 Responsible Trees – konceptet.

Det repræsenterer

En stærkt funderet deklaration af de leverede juletræer med hensyn til Etik, Miljø ogSporbarhed. Det findes med på alle etiketter på træerne i sæson 2018 og fremad.

Deklarationen hviler på data fra hver enkelt producent om træernes

herkomst fra frø og plante,

gødskning og ukrudtsbekæmpelsen med oplysning om midler og om teknologi, der er anvendt.

oplysning om arbejds- og ansættelsesforhold i virksomheden.

Kontrol af kvaliteten af oplysningerne fra producenterne af ekstern auditor.

En målbevidst understøttelse af udviklingen af produktionsmetoder med minimal miljøpåvirkning og stærke etiske værdier.

Målgruppen:

Målgruppen for introduktionen af ’Responsible Trees ‘-konceptet er slutkunderne. Vi skal få den information frem, der efterlyses af slutkunderne – juletræs- og pyntegrøntskøberne – om det juletræ, vi leverer dem, og som de efterspørger i købssituationen i butik eller på stadeplads.

Troværdige produkter

De senere år er der kommet nye, supplerende krav til de produkter, der bringes på markedet – også på vores område. De krav kommer i form af regler fra EU og / eller staten. Men de kommer i stigende grad også fra køberne af produkterne, dvs. fra almindelige forbrugere, der køber et juletræ i butik eller på stadeplads. Kravet er troværdige produkter gennem åbenhed og transparens. Der skal mere, og mere åben og ærlig, information med produktet ud, særligt om det, der kan sammenfattes som miljøpåvirkning og socialt ansvar, dækkende hele processen fra frøet, planten, træet og frem til stedet, kunden køber det.

Samarbejde er nøglen

For at opfylde disse krav, tager vi med ’Responsible Trees ’-konceptet udgangspunkt i, at hver leverandør overfor os skal deklarere sine aktiviteter af miljømæssig eller af socialt ansvarsmæssig betydning vedrørende produktionen af det produkt, vi får leveret. Nedenfor – og i Bilag 1 – præsenterer vi det sæt spørgsmål, vi stiller til vore leverandører, og som vi anmoder om, at de besvarer så klart som muligt.

Vi er et grossistfirma, der satser entydigt på at være gode til at fremskaffe de produkter, vore kunder ønsker og behøver for at udvikle deres forretning. Julgransajten har derfor et tæt samarbejde med vore leverandører. Vi ser derfor vore leverandører som vore partnere. Vi har fælles interesse i det, vi sammen gør samtidig med, at hver part samlet set skal opnå økonomisk tilfredsstillende resultater gennem partnerskabet.

Erfaringsopsamling og opdatering.

Al begyndelse med ting af denne karakter er vanskelig, og der vil første år være usikkerhed om, hvordan deklarationen gøres fyldestgørende. Men vi vil følge op for at supplere, og vi vil samle erfaringerne fra de to første sæsoner med konceptet sammen med leverandører og med vore kunder.

Hvordan kan kunder og slutforbrugere få glæde af Responsible Trees® 

Forbrugeren, der har købt sit træ og hentet det hjem, kan få oplysningerne om træets produktion, hvor det er produceret, den gødning, der er anvendt og den ukrudts- og insektkontrol, kemisk eller mekanisk, der er udført samt ansættelsesforhold for medarbejdere i produktionen fra den deklaration, producenten har udfyldt og overgivet til Julgransajten.

Her i første fase af implementeringen af RT® sender forbrugeren en mail til Julgransajten med det 6-cifrede nummer, der står på den etiket, der sidder på træet. Send gerne også EAN-koden fra etiketten med også. Så svarer vi hurtigt med oplysningerne.

Vor kunde kan, hvis det ønskes, anvende metoden ovenfor til at få et eksempel på resultatet af brugen af systemet så man kender det – og som man kan bruge som illustration ved en forbrugerforespørgsel i butikken senere.

Vor kunde kan også spørge os om information forud for leveringen fra systemet på Kultur-niveau fx om et parti Äkta Julgran prima / gul-mærkede, som Kunden har købt, og som vi har etiketteret og i vor logistik allokeret til denne kunde. Denne information søges på samme måde ved at sende en mail til os med anmodningen, og vi vil svare så hurtigt, vi kan.

 

Formularerne, som vore leverandører udfylder for at tilvejebringe grundlaget for deklarationen af træerne.

(Her er kun hovedpunkter og enkelte headlines nævnt)

Annex 1: Produktions Data

Oprindelse og genetik under de frø og de planter, der er grundlag for de slagsklare træer. – Sporbarhed.

De vigtige skridt og prioriteringer i produktionen – hvilken gødning og hvor meget, ukrudtskontrollen – hvorledes (kemisk, biologisk eller teknik – eller i kombination),

håndteringen af insektangreb, – og formningen af træerne inkl. regulering af topskud – hvorledes (principper for reguleringen, med kemi eller manuelt)

Udførelse af arbejdet, – pasningen og oparbejdning til levering i sæsonen,- egne, ansatte medarbejdere, eller outsourcing, – løn-og arbejdsforhold.

Program for udvikling og forbedringer i produktionen, om brug af kemi I ukrudts- og insektbekæmpelsen og fokus på de forbedringer, den teknologiske udvikling i branchen frembyder for dyrkningen og det tilhørende arbejde.

Er virksomheden certificeret til en international anerkendt Standard – eller er der planer om at blive certificeret?

 

Annex 2: Logistik

Er miljømæssig optimering en del af virksomhedens planlægning af transportopgaverne – og hvad er i så fald de vigtigste faktorer, der arbejdes med?

Hvilken rolle spiller de international køre-/hviletidsregler for tilrettelæggelsen af transporterne – og dermed for varetagelse af miljøhensyn?

Socialt ansvar I transport og logistik – anvendes egne biler med ansatte chauffører eller anvendes der outsourcing af opgaverne til andre firmaer? – går outsourcing til udenlandske vognmænd og indeholder aftalen så bestemmelser om chaufførerne løn- og arbejdsforhold?

Er der planer og programmer for udvikling i varetagelse af miljøansvar og socialt ansvar i virksomheden?

Er virksomheden certificeret til en international anerkendt Standard – eller er der planer om at blive certificeret?