Kvalitetssäkring.

Som nämnts har JG utvecklat ett detaljerat kvalitetssäkringsprogram.

Den består av två sammanhörande delar:

  1. En beskrivning av kraven på kvalitet hos de träd som marknadsförs av JG
  2. ett system av etiketter med färg och formgivning som återspeglar kvalitetskraven för varje träd i sortimentet.

Märkning av träden i julgransodlingar är den åtgärd som säkerställer korrekt implementering av kvalitetskraven för de enskilda produkterna i JG:s sortiment. JG genomför en stor del av märkningsarbetet på egen hand – och utövar intensiv kontroll när kompetenta leverantörer eller andra yrkespersoner utför märkningen.

Sortiment:

Familjens julgran – trädet til vardagsrummet.

Det är en rödgran/vanlig gran eller en nordmannsgran

Höjden är mellan 100 cm och 250 cm för båda typerna.

De transporteras till butiken eller försäljningsytan på pallar – de är pallvaror.

Torggranar/stora träd

Det är främst nordmannsgranar i höjder från 270 cm till 15 meter

Det kan vara frågan om rödgran – de flesta i höjder från 270 cm till 500 cm, men vi kan leverera dem i höjder upp till 12 meter

Dessa träd transporteras med kranbil och levereras vanligtvis direkt till slutkunden.

Träd i kruka

Det är nordmannsgran, serbgran, blågran med flera

Höjderna är oftast 60–80 cm och 80–100 cm

Träden har antingen vuxit i krukan eller grävts upp och placerats i en kruka med jord

Klippgrönt och dekorationer

  1. Klippgrönt – här dominerar ädelgran, men nordmannsgran och rödgran levereras också
  2. Andra arter som tall, cypress, kryptomeria och mjuk en ingår i sortimentet
  3. Sortimentet av dekorationer har hittills omfattat adventskransar av olika slag

Korrekt märkning säkerställer kvaliteten. De insatser som JG gör här är skälet till att vi i stort sett inte har några kvalitetsreklamationer.

.