Kvalitetssikring.

JG har, som nævnt udviklet et detaljeret kvalitetssikringsprogram.

Det består af to, forbundne, dele:

  1. en beskrivelse af kravene til kvaliteten af de træer, som JG markedsfører
  2. et system af etiketter med farve og design, der matcher kvalitetskravene til hvert træ i sortimentet

Mærkningen af træerne i juletræskulturerne er den handling, der sikrer korrekt implementering af af kvalitetskravene til de enkelte produkter i JG’s sortiment. JG gennemfører en stor del af mærkningen selv – og kontrollerer indgående, når dygtige leverandører eller andre fagfolk står for mærkningen.

 

Sortiment:

Familiens juletræ – træet til stuen.

Det er en rødgran / vanlig gran eller en Nordmannsgran

Størrelsen er fra 100 cm til 250 cm i begge typer.

De transporteres frem til butik eller stadeplads på paller – det er pallevarer.

Torvetræer / Store træer

Det er mest Nordmanngran i størrelser fra 270 cm til 15 meter

Det er Rødgran – de fleste i størrelser fra 270 cm til 500 cm, men vi har dem op til 12 meter

Disse træer fragtes med kranbil og leveres oftest direkte til slutkunden

Træer i potte

Det er nordmannsgran, omorika, blågran med flere

Størrelsen er mest  60-80 cm og 80-100 cm

Træerne har enten vokset i potten eller de er gravet op og sat i potten med jord

Klippegrønt og dekorationer

  1. Klippegrønt, – her dominerer nobilis, men nordmannsgran og rødgran leveres også
  2. Andre arter som fyr, cypress, cryptomeria, blød ene indgår i sortimentet
  3. Dekorationer omfatter til nu adventskranse af forskellig type

 

Korrekt udført mærkning sikrer kvaliteten. Den indsats, JG gør her, er baggrunden for, at  vi stort set ingen kvalitetsreklamationer har.