Vore leverandører er vigtige for os

Vi er et grossistfirma, der satser entydigt på at være gode til at fremskaffe de produkter, vore kunder ønsker og behøver for at udvikle deres forretning. Julgransajten har derfor et tæt samarbejde med vore leverandører. I gør det, I er gode til, nemlig at producere og gør det i de kvaliteter, vi sammen aftaler. Vi gør det, vi er gode til. Vi får varen solgt og leveret til vor kunde.

Vi ser derfor vore leverandører som vore partnere. Vi satser på et langsigtet samarbejde. Det giver ro, gensidig forståelse af kvalitet og effektivitet. Vi har fælles interesse i det, vi sammen gør samtidig med, at hver part samlet set skal opnå økonomisk tilfredsstillende resultater gennem partnerskabet.

Bliv leverandør til Julgransajten – tjek vores sortimentsliste her på siden

Vi har listet vores sortiment i fire grupper. Du ser en kortfattet præsentation af de 4 grupper i den korte præsentation under punktet ’Kvalitet & Sortiment’.

De uddybes herefter, for overblikkets skyld opdelt i de samme 4 grupper som vist i indledningen.

Men har du et godt produkt indenfor rammen af det, vi arbejder med, så kom endelig frem med information om produktet, – træer, potter, dekorationer, andet – og lad os sammen se på mulighederne for at markedsføre dette produkt. Vi er meget åbne overfor nye muligheder.

Mærkningen af hvert træ nødvendig

Juletræer er et levende produkt med udseende og statur, der er bestemt af art, proveniens, lokalklima og – i stigende grad – af formregulering. Mærkningen af hvert enkelt træ for at sikre størrelse og kvalitet er derfor nødvendigt. Julgransajten står selv for langt den største del af mærkningerne og fører intensiv kontrol, når andre mærker for os.

Julgransajtens Kvalitets- og etiketteringssystem

Julgransajten har et omfattende og gennemarbejdet kvalitetssikringsprogram, der dels beskriver karakteristika ved de forskellige typer og kvaliteter af træer og andre produkter og dels viser vort omfattende etiketterings-system, der forener markering af art (varemærke), kvalitet (farve og betegnelse) og størrelse på det enkelte træ. Etiketten har et nummer, der ved korrekt mærkningsafrapportering sikrer sporbarhed for det enkelte træ og en EAN-kode, der letter arbejdet i butikker og hos andre af vore kunder.

Vi forlanger konsekvent implementering af programmet ved mærkningen af træerne som forudsætning for et samarbejde.

Responsible Trees® – Julgransajtens koncept for deklaration af vores miljø- og samfundsansvar for de produkter, vi leverer

Julgransajten ønsker at kunne fortælle vores kunder og deres kunder, slutforbrugerne, af vores træer om den måde, træerne er produceret på. Resultatet er blevet en Deklaration af træerne med hensyn til Etik, Miljø og Sporbarhed, dækkende planter, dyrkning, afvikling og logistik frem til vor kunde. Responsible Trees®, som vi har som EU-registreret varemærke, er samlebetegnelse og ramme for denne indsats. Du finder en mere udførlig omtale af dette under Responsible Trees i rubrikken til højre.

Vi beder derfor vore leverandører om at svare på et ret enkelt spørgeskema om deres produktion af de produkter, vi får leveret, så vi kan foretage den deklaration af produkterne overfor kunderne – og de igen overfor deres kunder -, om de miljømæssige og socialt-ansvarsmæssige forhold bag det produkt, de er ved at købe.