Välkommen till Julgransajten

Vilka är vi?

Julgransajten är till för dig som söker en europeisk julgransgrossist med fokus på kvalitet och långsiktigt samarbete.

Julgransajten levererar en produkt som upprätthåller en konsekvent kvalitetsnivå och som är anpassad till den enskilde kundens önskemål och behov.

Julgransajtens kvalitetssäkringssystem styr etiketteringen av träden, så att varje träds höjd och kvalitet överensstämmer med dess typbeskrivning. Vårt avancerade logistiksystem har effektiva spårningsfunktioner som ger exakta besked om leveransdatum. Sammantaget säkerställer detta att kunden får en leverans som motsvarar hens förväntningar.

Vi levererar också ekologisk gran
med EU-ekologisk status.

Ekologiska julgranar är mycket efterfrågade. Trenden är densamma som för andra ekologiska produkter. Ett större antal kunder skulle vilja offra lite mer pengar om de vet att inga bekämpningsmedel har använts och naturen inte har förorenats när granen växte.

Efterfrågan växer i en helt annan takt. För att våra äkta ekologisk måsta granen ha rätt att bära det gröna EU-organic logo. Detta är Julgransajtens fordran för att kunna marknadsföra ekologiska granar.

Tyvärr är det inte möjligt för oss att leverera certifierade ekologiska julgranar i säsongen 2021 som vi hade förväntat oss skulle vara möjligt.

Vi har i och med detta varit tvungna att framskjuta vår certifiering till säsongen 22-23.

Intresserad? Klicka här

Eller ring på +46 735 402142

Hur hittar du information?

För att underlätta användningen har vår webbplats tre huvudingångar:

  • Kunder som är återförsäljare – vi säljer inte till privata kunder
  • Odlarna, som förser oss med de produkter vi säljer
  • Slutkonsumenter – med idéer och inspiration för julgransköpare